Dissel team
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
Hardware winterdeals
Investeer nu in goed werkende hardware en ICT met de winterdeals van de Rolf groep.
(Advertentie voor leraar of ouder)

Een opbrengstgerichte basisschool voldoet aan een aantal specifieke kenmerken en ‘werkt systematisch en doelgericht aan het maximaliseren van leerlingprestaties’.

 

De school:

  • stelt duidelijke doelen voor alle leerlingen;

 

  • heeft leerkrachten die weten wat ze hun groep moeten leren;

 

  • stemt het onderwijs af op wat leerlingen nodig hebben;

 

  • analyseert problemen van leerlingen die doelen niet halen;

 

  • verhelpt problemen door een goede leerlingenzorg;

 

  • gaat jaarlijks na hoe alle groepen presteren;

 

  • verbetert zich snel als prestaties tegenvallen.

 

(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Een sociale en veilige groep?
Probeer dé online methode voor sociaal-emotioneel leren 'Kwink' kosteloos uit.
(Advertentie voor leraar of ouder)

Een goede analyse van toetsresultaten is een belangrijke voorwaarde voor opbrengstgericht werken.

Vrijwel alle scholen weten veel over de prestaties van hun leerlingen, maar weten vaak niet hoe ze die gegevens kunnen gebruiken om prestaties te verbeteren.

 

Meer halen uit het leerlingvolgsysteem

Leerlingvolgsystemen bieden hiervoor allerlei mogelijkheden, zoals het maken van trendanalyses en dwarsdoorsneden of het berekenen van het leerrendement.

 

Het is raadzaam intern begeleiders en leerkrachten de gelegenheid te geven zich hierin te scholen.

 

(Advertentie voor leraar of ouder)